Aktualności

22.10.2016

dr Robert Zadura wicekonsul ds. Polonijnych

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 

 

nazywam się Robert Zadura i od 4 października rozpocząłem pracę na stanowisku wicekonsula do spraw Polonijnych w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium. 

 

Przez wiele lat byłem związany z Toruniem. To właśnie w tym pięknym gotyckim mieście ukończyłem historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Specjalizowałem się w historii Kościoła oraz biografistyce. Moja praca magisterska została poświęcona postaci Patrona Harcerstwa Polskiego i Poza Granicami Kraju błogosławionemu ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu (1913-1945), który oddał swoje życie niosąc bezinteresowną pomoc ludziom cierpiącym na tyfus w obozie koncentracyjnym w Dachau koło Monachium. Doktorat napisałem o innej wybitnej postaci z naszej historii ojcu profesorze Józefie Innocentym Bocheńskim (1902-1995). Był on nie tylko żołnierzem, pilotem, podróżnikiem, ale przede wszystkim wybitnym naukowcem, logikiem, sowietologiem i „ambasadorem” Polski za granicą. 

 

Przed nami wiele wyzwań i wspólnej pracy. Mam świadomość swojej służby i czekających mnie obowiązków. Zamierzam pielęgnować i dbać o dobre imię naszej Ojczyzny w oparciu o naszą piękną, choć jakże trudną historię, oraz naukę, kulturę i sztukę. Na sercu leżą mi również sprawy polskich szkół, nauczycieli oraz dzieci uczących się języka polskiego. Swoje myśli kieruję także do organizacji Polonijnych oraz Polskich Misji Katolickich, a także całego szeroko pojętego świata Polonii w okręgu konsularnym Bawaria, Badenia-Wirtembergia. 

 

Aby lepiej Państwa poznać chciałbym zorganizować pomost, za pomocą którego będę mógł informować Państwa o zamierzonych projektach i naszych wspólnych przedsięwzięciach. Zatem pozwólcie Państwo, że w tym miejscu uprzejmie poproszę Państwa o przesłanie na adres: robert.zadura@msz.gov.pl Państwa adresów mailowych, dzięki którym pozostaniemy w stałym obustronnym kontakcie. 

 

Do zobaczenia i szybkiego poznania 

 

dr Robert Zadura    
wicekonsul ds. Polonijnych

Aby powiększyć zdjęcie, proszę na nie nakliknąć.

Zdjęcie wykonano podczas uroczystości 100 rocznicy urodzin Tadeusza Chciuka Celta w Konsulacie Generalnym w Monachium. Stoją od lewej wicekonsul Robert Zadura, Katarzyna Fronczek, Beata Fiłonowicz odznaczona przez Konsula Generalnego Andrzeja Osiaka medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz dzieci Państwa Fronczek.
(fot. Fronczek)

                               *          *          *

Podczas spotkania z przedsiębiorcami
Tadeusz Chciuk-Celt

24.10.2016

 

JUBILEUSZ PATRONA

 

JUBILEUSZ 100-lecia URODZIN TADEUSZA CHCIUKA – CELTA
patrona Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium

 

16 października w Konsulacie Generalnym RP w Monachium uroczyście obchodzono setną rocznicę urodzin patrona polskiej szkoły Tadeusza Chciuka-Celta. Licznie przybyłych gości powitali dyrektor szkoły Aneta Lewandowska i konsul generalny Andrzej Osiak. 

 

Po projekcji filmu „Emisariusz“ czytano fragmenty wspomnień patrona i śpiewano piosenki harcerskie. Imię Tadeusza Chciuka-Celta nadano szkole 18 lipca 2015 roku. 

Podczas uroczystości, Beata Fiłonowicz, polonistka nauczająca w SPK została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Niestety, z powodu złego stanu zdrowia na jubileuszowe obchody nie mogła przybyć wdowa po Tadeuszu, Ewa Chciuk-Celt, której redakcja Polonika Monachijskiego życzy szybkiego powrotu do pełni sił.

 

(zdjęcia: B. Żurek)


xxxxxxxx


TADEUSZ CHCIUK-CELT

17 października 1916 w Drohobyczu urodził się Tadeusz Chciuk (pseud. Marek Celt, Michał Lasota) kurier Związku Walki Zbrojnej i cichociemny w czasie II wojny światowej, wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, ostatni prezes PSL na uchodźstwie.

 

W młodości należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od zawsze pasjonowała go muzyka, uczęszczał do Szkoły Muzycznej w Drohobyczu, a następnie do Konserwatorium Muzycznego im. Karola Szymanowskiego we Lwowie.

 

Przeciwko bolszewizmowi

Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 roku, uciekł z Drohobycza spod okupacji sowieckiej. Wstąpił do ZWZ, przekształconego później w AK. Tam dołączył do grupy tzw. "białych kurierów”. Było to niezwykle trudne i niebezpieczne zadanie, polegające na przeprowadzaniu spod okupacji sowieckiej przez Karpaty ochotników do służby w Wojsku Polskim na Zachodzie. Swoje wspomnienia z tego okresu opisał w książce "Biali kurierzy”.

 

W maju 1940 roku przedostał się na Zachód, gdzie wstąpił do Armii Polskiej we Francji. Po klęsce Francji znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył szkołę podchorążych oraz kurs spadochronowy i ponownie zgłosił się do pracy jako kurier.

 

Wysłannik rządu emigracyjnego

W nocy z 27 na 28 grudnia 1941 wziął udział w operacji "Jacket”, wraz z innymi cichociemnymi wylądował w okupowanej Polsce. Zadaniem Tadeusza Chciuka, jako emisariusza rządu gen. Władysława Sikorskiego, było sporządzenie raportu o stanie Państwa Podziemnego. Na skutek pomyłki pilota samolotu sześciu cichociemnych wylądowało nie tam, gdzie było to zaplanowane. W trakcie tej misji Tadeusz Chciuk wykazał się niezwykłą odwagą, uwalniając siebie i kolegów z rąk Niemców. 

 

Swój, trwający ponad rok powrót do Londynu po wykonaniu misji Chciuk opisał w książce "Koncert. Opowiadanie cichociemnego”, a przeznaczony dla gen. Sikorskiego raport w publikacji "Raport z Podziemia – 1942”.

 

Jako jedyny z wszystkich cichociemnych Tadeusz Chciuk dwukrotnie skakał do Polski i dwukrotnie wrócił do Londynu. Sprawozdanie z drugiego skoku (kwiecień 1944 r.), które odbył z doktorem Józefem Retingerem, zawarł w książce "Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944”. Podczas wyprawy był wysłannikiem premiera Stanisława Mikołajczyka i rządu emigracyjnego do władz Polski Podziemnej, a zarazem oficjalnym przedstawicielem Naczelnego Komitetu Harcerskiego. Najważniejszym celem tej misji było zaznajomienie władz podziemnych z sytuacją międzynarodową po konferencji w Teheranie.

 

Do Polski wrócił w grudniu 1945 roku jako sekretarz alianckiej Misji do Spraw Demobilu. W kwietniu 1946 roku Tadeusz Chciuk został aresztowany przez UB pod zarzutem szpiegostwa. Zwolniono go po dwóch miesiącach więzienia. – Potem pracowałem przez dwa lata w Krakowie w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim, ale wciąż naciskało na mnie UB, chcieli mnie zmusić do współpracy, także musiałem uciekać z Polski w 1948 roku z żoną i małą córeczką – wspominał Tadeusz Chciuk.

 

Pobyt na obczyźnie

Po wyjeździe z kraju działał w PSL na uchodźstwie, a w 1988 roku został jego prezesem. 

 

Od 1952 roku pracował w utworzonym przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Monachium Radiu Wolna Europa. Był autorem programów poświęconych problemom wsi, w których występował pod pseudonimem "Michał Lasota”. Każdą audycję pt. "Droga przez wieś” rozpoczynał słowami: "Tym, którzy żywią i bronią – chłopom polskim szczęść Boże”. 

 

Przygotowywał także słuchowiska historyczne i audycje harcerskie. W latach 1976-1983, do czasu przejścia na emeryturę, pełnił funkcję dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE.

 

Tadeusz Chciuk zmarł 10 kwietnia 2001 w Monachium. Za zasługi wojenne otrzymał: Krzyż Armii Krajowej, Harcerski Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz hiszpański Order Św. Graala, pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta. Spoczywa w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

 

Imię Tadeusza Chciuka-Celta nosi polska szkoła w Monachium.

 

(źródło: PM, niezlomni.com)

18.10.2016

 

Wczoraj do redakcji "Polonika Monachijskiego" dotarła wiadomość o śmierci redaktora i drukarza Waldemara Sobczyka.
Poniżej zamieszczamy nekrolog oraz opracowanie dotyczące jego agenturalnej działalności na emigracji.

W dokumencie powyższym mowa o "wydawaniu" przez Waldemara Sobczyka "Polonika Monachijskiego". Otóż, jako redaktor naczelny tego periodyku i jednocześnie wydawca zmuszony jestem to sprostować. Tylko raz doszło do wydania jednego numeru "Polonika Monachijskiego". Waldemar Sobczyk uczynił to w podzięce za mą pomoc w komputeryzowaniu jego drukarni.
Jerzy Sonnewend

17.10.2016

 

WYSTAWA PLAKATU i POKAZ KRÓTKICH FILMÓW 

W piątek, 14 października o godz. 20  w Polskim Centrum Kultury w Monachium, przy Prinzregentenstr. 7, otwarto wystawę plakatu połączoną z pokazem krótkich filmów stanowiących inspirację dla przedstawionych projektów.

Swoje prace prezentowali: 

Lisa-Lotta Adomeit | Christine Edelmann | Florian Frenzel | Grzegorz Gilewicz | Iga Gosiewska | Kristina Huber | Ida Jankowska | David Kaltenbach | Gabriela Kapfer | Julia Kędzierska | Amanda-Li Kollberg | Magdalena Naja | Agnieszka Wawro | Sarah Wiśniewska | Ewelina Wojtyczka 
 

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: 
Ahoj Nachbarn e.V. (www.ahojnachbarn.eu),

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium (www.monachium.msz.gov.pl),

Short Waves Festival (www.shortwaves.pl),

Fundacja Ad Arte (www.facebook.com/fundacjaadarte), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (sdpz.org). 

 

Ahoj Nachbarn e.V. jest monachijskim stowarzyszeniem użyteczności publicznej założonym w roku 2005. Jego celem jest wspieranie międzykulturowego dialogu pomiędzy Niemcami i krajami Europy środkowo-wschodniej. 

 

Poniżej krótki fotoreportaż z otwarcia tej wystawy. Jego autorem jest Red. Bogdan Żurek.

15.10.2016

 

Z życia "Polonii" w Kolonii

 

Wczoraj w siedzibie Polskiej Misji Handlowej w Kolonii (14.10) pan Bartosz Dudek, szef polskiej sekcji "DW" (Deutsche Welle), a także przewodniczący polonijnej rady konsultacyjnej przy Konsulacie RP w Kolonii zwrócił się podczas spotkania z p. senator Janiną Sagatowską (PiS) , z apelem, aby polityka obecnych polskich władz przestała być /cytat/ "powodem do wstydu dla Polaków mieszkających w RFN". 

Według p. red. Dudka , jeszcze niedawno
(tj. prawdopodobnie za czasów rządów koalicji PO -PSL) "mogliśmy być z Polski dumni, a dziś - jak stwierdził - najczęściej Polacy w Niemczech muszą się za Polskę wstydzić".

 

Na moją publicznie wypowiedzianą uwagę, by mówił wyłącznie we własnym imieniu i nie dokonywał nieuprawnionych uogólnień, pan redaktor zdobył się na autopoprawkę mówiąc, że apel do władz był jego prywatnym apelem. Z sali odezwało się buczenie pod moim adresem, a redakcyjna kolezanka p. Dudka - red. Barbara Cöllen syknęła na mnie żebym się uciszyła. (Wydarzenie rejestrowala PEPe TV).

 

Agnieszka Wolska

 

06.10.2016

 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla "Die Zeit" podkreśliła, że kryzysu uchodźczego nie da się rozwiązać przez izolację. Przyznała też jednak, że Niemcy są za niego współodpowiedzialne.

3.10.2016

 

Dzisiejsze obchody Dnia Jedności Niemiec w Dreźnie przybrały nieoczekiwany obrót. Rozwścieczony tłum wygwizdał kanclerz Merkel i innych prominentów.

 

Naoczni świadkowie podają, że przejście kanclerz Merkel wraz z innymi, oficjalnymi gośćmi tegorocznych obchodów  do Muzeum Transportu na Nowym Rynku, w którym rozpoczęły się uroczystości święta zjednoczenia kraju, przypominało drogę przez mękę. Zamiast oklasków i pozdrowień, czołowi niemieccy politycy zostali wygwizdani i obrzuceni wyzwiskami. Dostało się nie tylko pani kanclerz, ale także prezydentowi Joachimowi Gauckowi i przewodniczącemu Bundestagu Norbertowi Lammertowi.

 

Protesty utrzymywały się także po mszy ekumenicznej w słynnym Kościele Mariackim. Kilkuset demonstrantów skandowało wrogie hasła i wznosiło okrzyki "zdrajcy", "wynocha" i "Merkel musi odejść".

 

Oprac. na podstawie dw.com

Ostatnia aktualizacja nastąpiła 24.10.2016 r.
w rubryce:

"Aktualności".

Impressum

 

POLONIK MONACHIJSKI - niezależne czasopismo służy działaniu na rzecz wzajemnego zrozumienia Niemców i Polaków. 

Die unabhängige Zeitschrift dient der Förderung deutsch-polnischer Verständigung.

 

W formie papierowej wychodzi od grudnia 1986 roku a jako witryna internetowa istnieje od 2002 roku (z przerwą w 2015 roku).

 

Wydawane jest własnym sumptem i ani nie zamieszcza reklam ani nie prowadzi z tego tytułu żadnej innej działalności zarobkowej.

 

Redagują:

Dr Jerzy Sonnewend
(redaktor naczelny)

oraz

Red. Bogdan Żurek (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji:

Dr Jerzy Sonnewend

Curd-Jürgens-Str. 2
D-81739 München

Tel.: +49 089 6257162

E-Mail: jerzy.sonnewend@polonikmonachijski.de

Ilość gości, którzy od 20.01.2016 roku odwiedzili tę stronę, pokazuje poniższy licznik:

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Jerzy Sonnewend