STRONA GLOWNA
A K T U A L N O S C I
OCALIC od zapomnienia!
KONSUL WSPOMINA
ZZA KULIS PRL-u
Bawaria: WHO'S WHO?
POLONIJNE ADRESY
PORADY PRAWNE
PORADY PODATKOWE
D-SPRACHIGE TEXTE
LINKI (odsylacze)
OPINIE i OGLOSZENIA
IMPRESSUM
LATO-JESIEN 2013
LATO 2012-ZIMA 2013
ZIMA 11/12 - WIOSNA 12
JESIEN 2010/ZIMA 10/11
WIOSNA-LATO 2010
JESIEN-ZIMA 2009
LATO 08 - WIOSNA 09
WIOSNA 08
JESIEN 07/ ZIMA 07/08
LATO 2007
Lowca talentow
Pomoc poszkodowanym
Medalisci z Monachium
Co z tym fortepianem?
Udany polski piknik
68 Rocznica
Festiwal 2007
Andrzej Dalkowski
Zbiory polskie
Nareszcie wakacje
Msza Sw. Narodow
Dar dla Concordii
Slask w obrazach
Niemcy o Polakach
2. Nr Informatora
Krzyz Wolnosci
Ksiazka o zbrodniach
III Zjazd Polonii
XXV-lecie CSSO
Turniej tenisowy
Wieczor autorski A. Dyrki
Wieczor literacki
Sanitariuszka "Irma"
Spotkanie w Konsulacie
"W ogrodzie pamieci"
Straszne media
WIOSNA 2007
JESIEN 06/ ZIMA 06/07
LATO 2006
WIOSNA 2006
JESIEN 05/ ZIMA 05/06
LATO 2005
WIOSNA 2005
ZIMA 2005
ZIMA 2004
JESIEN 2004
LATO 2004
WIOSNA 2004
ZIMA 2003/2004
JESIEN-ZIMA 2003
JESIEN 2003
LATO 2003
ZIMA  2002/2003
KORESPONDENCJA 2003
 


Obchody 25. rocznicy powstania Porozumienia Organizacji Wspierających “Solidarność” (Conference of “Solidarity” Support Organizations”) – Warszawa 20 – 22.09.2007.

     CSSO zawiązało się w styczniu 1983 roku w Buffalo (USA). Do Porozumienia należało ok. 40 organizacji z USA, Kanady, Meksyku, Wenezueli, Niemiec, Peru, Francji, Anglii, Danii, Szwecji, Norwegii, Japonii i Australii niosąc - mierzoną w milionach dolarów - pomoc dla solidarnościowego podziemia. W transportach do kraju przemycano na wielką skalę przede wszystkim sprzęt poligraficzny, powielacze, maszyny drukarskie, kopiarki, papier, sitodruki, radiostacje, farbę drukarską, a także wydawnictwa bezdebitowe oraz pieniądze.

Bez tej pomocy  podziemne struktury Solidarności miałyby wielkie trudności z przetrwaniem lat 80 - tych.  Z pewnością nie rozwinąłby się też tak prężnie podziemny ruch wydawniczy.

Nie mniej ważną od pomocy charytatywnej i materialnej dla podziemia była pomoc polityczna udzielana przez CSSO. Działacze Porozumienia wydawali biuletyny i broszury, organizowali wiece i kampanie medialne, przemycali na Zachód wydawnictwa i gazetki drukowane w kraju, dając tym dowód, że “Solidarność” walczy. Wraz ze zwycięstwem “Solidarności” i upadkiem komunizmu skończyła się rola organizacji skupionych w CSSO. Ostatni zjazd Porozumienia odbył się w sierpniu 1990 roku w Aachen. Spotkanie po latach

     Z okazji 25 rocznicy powstania Porozumienia Organizacji Wspierających “Solidarność” zorganizowano w Warszawie (20 – 22 września 2007) uroczyste obchody tego wydarzenia. Wśród najbardziej zaangażowanych organizatorów obchodów należy wymienić kierowane przez Mirosława Chojeckiego Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Ośrodek KARTA, a także ostatniego europejskiego Koordynatora CSSO – Aleksandra Zająca.

Przybyli z całego świata działacze oraganizacji wchodzących w skład CSSO spotkali się z legendarnymi przywódcami solidarnościowego podziemia; Zbigniewem Bujakiem, Bogdanem Lisem, Tadeuszem Jedynakiem i innymi członkami TKK (Tymczasowa Komisja Koordynacyjna – podziemny organ koordynujący działalność regionalnych struktur zdelegalizowanej Solidarności w stanie wojennym), a także z prezydentem Lechem Wałęsą.

Dzień później działaczy CSSO zaproszono do Belwederu, gdzie kilku z nich uhonorowano najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał m.in. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski Marianowi Kalecie i Józefowi Lebenbaumowi ze Szwecji. Obaj stworzyli najbardziej drożne, wydajne i bezpieczne kanały przerzutowe do Polski.

Kolejnym punktem programu obchodów było spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, gdzie na cześć przybyłych do stolicy reprezentantów CSSO wydano uroczysty bankiet.

22 września delegacja CSSO złożyła wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, zaś cała kilkudziesięcioosobowa grupa spotkała się w Sali Kolumnowej Sejmu RP z Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem oraz wzięła udział w otwarciu III Zjazdu Polonii.

Wielkim wyróżnieniem i symbolicznym wyrazem podzięki, stało się oddanie mównicy sejmowej założycielowi CSSO prof.  Andrzejowi Błaszczyńskiemu (USA), który w swoim wystąpieniu przedstawił szeroką gamę form pomocy jaką diaspora świadczyła “Solidarności” w najcięższym dla związku okresie stanu wojennego i później, aż do czasu odzyskania niepodległości.

Obchodom towarzyszyła wystawa w gmachu Sejmu RP, poświęcona działalności CSSO.

Z niemałą satysfakcją odnotowujemy, że wśród uczestników obchodów 25-lecia powstania CSSO znalazł się niepodległościowy działacz emigracyjny, redaktor “Polonika Monachijskiego”  Bogdan Żurek.CSSO w Niemczech

     Z terenu Niemiec w skład Porozumienia Organizacji Wspierających “Solidarność” wchodziły: Grupa Robocza „Solidarność z Aachen, Stowarzyszenie „Solidarność“ z Berlina, Komitet Pomocy „Solidarność“ z Moguncji i Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii z Monachium.

Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii zawiązała się 9 grudnia 1983 roku w Monachium działając praktycznie do końca lat osiemdziesiątych.

Pomysł założenia organizacji zrodził się w gronie pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Działalność SWPwB ukierunkowana była na pomoc dla kraju (akcje i imprezy charytatywne) oraz na informowanie Polonii i Niemców o sytuacji w Polsce (bibioteka, wystawy, prelekcje, spotkania, akcje protestacyjne).

Organem SWPwB był Biuletyn Informacyjny (przekształcił się następnie w istniejący do dzisiaj „Polonik Monachijski”), którego wydano ok. 30 numerów. Redagowaniem i wydawaniem BI zajmowali się m.in. śp. Mirra Filipowicz, Jerzy Sonnewend i Bogdan Żurek.

Organizacją kierowali kolejno: Janusz Urbanowicz, Wojciech Stockinger i Nina Kozłowska.

(inf. wł.)

Broszura wydana z okazji 25-lecia CSSO.

Przemawia Andrzej Błaszczyński (USA) – założyciel CSSO. Obok po prawej – Mirosław Chojecki (Stow. Wolnego Słowa) i Marian Kaleta (Szwecja).

Lech Wałęsa wśród działaczy CSSO. Z jego lewej strony Józef Lebenbaum (Szwecja).

Bohaterowie podziemia “Solidarności”: Zbiegniew Bujak (z mikrofonem), obok Bogdan Lis.

Belweder. Uroczystość wręczenia odznaczeń.

Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem (po prawej) poprowadził Aleksander Zając (Niemcy). 

Yoshiho Umeda (Japonia), Tadeusz Jedynak (TKK – podziemie Solidarności), Bogdan Żurek (Niemcy), Krzysztof Turowski (Francja).

Sejm RP. Wystawa obrazująca dokonania CSSO.

 
Top